path d="M452,0H60C26.916,0,0,26.916,0,60v80h40V60c0-11.028,8.972-20,20-20h392c11.028,0,20,8.972,20,20v392 c0,11.028-8.972,20-20,20H60c-11.028,0-20-8.972-20-20v-80H0v80c0,33.084,26.916,60,60,60h392c33.084,0,60-26.916,60-60V60 C512,26.916,485.084,0,452,0z"/> path d="M452,0H60C26.916,0,0,26.916,0,60v80h40V60c0-11.028,8.972-20,20-20h392c11.028,0,20,8.972,20,20v392 c0,11.028-8.972,20-20,20H60c-11.028,0-20-8.972-20-20v-80H0v80c0,33.084,26.916,60,60,60h392c33.084,0,60-26.916,60-60V60 C512,26.916,485.084,0,452,0z"/>

§ Ogólna klauzula informacyjna:

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Michał Maćkowiak business, 64-030 Śmigiel, Polska, ul. Działkowa 12.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Michał Maćkowiak business, 64-030 Śmigiel, Polska, ul. Działkowa 12., wpisana do CEIDG pod numerem NIP 6981861198, REGON 522210822, tel. +48 693 337 462.

§ 1 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 a) Rozpatrywania skierowanych do nas ofert, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów na podstawie art. 6  ust.  1  lit.  b  Rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  nr 2016/679 (dalej RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 b) Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Michał Maćkowiak business s.j. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 c) Zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO).

 d) Analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Michał Maćkowiak business s.j. w przedmiocie prowadzenia analizy wyników działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 e) Kierowania do Pani/Pana przez Michał Maćkowiak business s.j. treści marketingowych uzasadnionych interesem Michał Maćkowiak business s.j. zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym ów uzasadniony interes polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy, w sposób uzależniony od tego na jaką drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę.

 f) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Michał Maćkowiak business s.j. polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem określonym treścią art. 6 ust. 1 lit. f oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych na podstawie art.5 w związku z motywem 47 i 48 (RODO).

§ 2 - Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

 b) Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 c) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Michał Maćkowiak business s.j. obowiązków (np.: urzędy skarbowe, Inspekcja pracy, ZUS, sądy powszechne i administracyjne, mediatorzy, itp.).

 d) Podmiotom świadczącym na rzecz Michał Maćkowiak business s.j. usługi niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji umowy, w tym usługi IT.

§ 3 - Okres przetwarzania danych osobowych:

 a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem.

 b) Archiwizowane i przetwarzane, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Michał Maćkowiak business s.j. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (np. przepisy prawa bilansowego i podatkowego, ZUS).

 c) Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych może każdorazowo zostać przedłużony zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem np. w celu odnowienia licencji, zakupu praw.

 d) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby składania zamówień i kontynuacji współpracy (np. podpisania nowego zlecenia) – do czasu wniesienia sprzeciwu.

 e) Jeśli dane osobowe przetwarzane były na podstawie tzw. zgody marketingowej do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania np. newsletter, sklep internetowy.

§ 4 - Przysługuje Pani/Panu:

 a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

 b) Prawo do sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych.

 c) Prawo do usunięcia danych, jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa.

 d) Ograniczenia przetwarzania danych.

 e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 f) Prawo do przenoszenia danych.

 g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§ 5 - Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 a) Rozpatrywania i odpowiedzi na przedstawiane oferty.

 b) Zawarcia i wykonywania umów.

§ 6 - Nie profilujemy danych osobowych ani nie podejmujemy decyzji związanych z Pani/Pana osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

§ 7 -  Klientów sklepu internetowego, fanpage`a Sklepu Seldrop (na platformie Facebook`a oraz Instagram) prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi tam regulaminami oraz adresami do przekazywania, aktualizowania i wycofywania zgód dotyczących danych osobowych.

§ 8 -  Jednocześnie informujemy:

Nasze strony internetowe mogą być wyposażone we wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com, którego obsługą zajmuje się „Facebook”. Taką wtyczką jest np. przycisk ”Zaloguj się przez Facebook". Po wejściu np. na stronę logowania. Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania informacji przez Facebook, a także na temat przysługujących praw chroniących dane osobowe mogą Państwo znaleźć w informacjach umieszczonych na Facebooku-u.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek).

Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody klienta. Klient może wyrazić taka zgodę za pomocą ustawień oprogramowana zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. Takim oprogramowaniem jest przeglądarka internetowa, która domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej. Dlatego prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki i jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies prosimy zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki odpowiednią opcję. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zalecamy sprawdzanie ustawień tzw. „cookies” w korzystanych przez Państwa przeglądarek , w celu skonfigurowań ustawień zgodnie z Państwa intencjami.

§ 9 - Pragniemy zwrócić uwagę, że jeśli na stronie internetowej sklepu należącego do Michał Maćkowiak business s.j. zamieszczamy  linki  (np.  przy   recenzjach   na   fanpage`u)   prowadzące   do   innych,   nie administrowanych przez nas stron internetowych, to nie odpowiadamy za stopień ochrony prywatności realizowanych przez administratorów tych stron.

§ 10 - W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Administratorem danych pod adresem:

kontakt2seldrop.pl lub przesyłając informacje na adres: Michał Maćkowiak business, 64-030 Śmigiel, Polska, ul. Działkowa 12.

§ 11 - W przypadku chęci wypisania się z newsletter'a należy zgłosić się na adres kontakt2seldrop.pl.

§ 12 - Niniejsza Ogólna Klauzula Informacyjna może podlegać zmianom, o których będziemy na bieżąco informować za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

Czytaj więcej:

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KONTAKT