path d="M452,0H60C26.916,0,0,26.916,0,60v80h40V60c0-11.028,8.972-20,20-20h392c11.028,0,20,8.972,20,20v392 c0,11.028-8.972,20-20,20H60c-11.028,0-20-8.972-20-20v-80H0v80c0,33.084,26.916,60,60,60h392c33.084,0,60-26.916,60-60V60 C512,26.916,485.084,0,452,0z"/> path d="M452,0H60C26.916,0,0,26.916,0,60v80h40V60c0-11.028,8.972-20,20-20h392c11.028,0,20,8.972,20,20v392 c0,11.028-8.972,20-20,20H60c-11.028,0-20-8.972-20-20v-80H0v80c0,33.084,26.916,60,60,60h392c33.084,0,60-26.916,60-60V60 C512,26.916,485.084,0,452,0z"/>

§ 1 - Chęć zwrotu zamówienia lub złożenia reklamacji należy zgłosić na adres e-mail: kontakt@seldrop.pl. Tam dalej zależnie od sytuacji zostaną Państwo poinstruowani co dokładnie należy zrobić.

§ 2 - Poprawnie złożona prośba o zwrot lub reklamacje powinna zawierać co najmniej:

- Numer zamówienia (lub inne dane umożliwiające jego identyfikację).

- Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (data odbioru towaru).

- Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.

- Wszelkie okoliczności uzasadniające w przypadku reklamacji.

§ 3 - W przypadku uszkodzeń towaru przez firmę kurierską należy załączyć protokół szkody, który posiada kurier i który należy sporządzić przy odbiorze jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzeń lub dla dodatkowego  bezpieczeństwa po otwarciu i sprawdzeniu towaru przy kurierze.

§ 4 - Reklamacje klientów są rozpatrywane indywidualnie w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia.

§ 5 - Na zwrot towaru klient ma 14 dni, w przypadku reklamacji należy zgłosić się niezwłocznie po stwierdzeniu np. uszkodzeń towaru lub braków ilościowych.

§ 6 - Prosimy o uważne zakupy i szybkie sprawdzanie przesyłki. Większość towaru nie podlega zwrotowi po rozerwaniu plomby/uszkodzeniu opakowania.

Czytaj więcej:

DOSTAWA ZAMÓWIEŃ SPOSOBY PŁATNOŚCI